O firmie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000500782, NIP 6762473450, Regon 123054420 kapitał założycielski : 20.000 zł wpłacony w całości

 

Jesteśmy firmą z bogatym doświadczeniem, zajmującą się pomocą osobom zadłużonym oraz udzielaniem drobnych porad prawnych. Wykwalifikowany personel w przyjaznej atmosferze, oferuje fachową pomoc przy wyszukiwaniu najskuteczniejszych rozwiązań Państwa problemów oraz kompleksowe prowadzenie sprawy.

Strefa Dłużnika

ul. Felicjanek 21
31-103 Kraków

600 001 218